SIAPAKAH YANG TERBESAR

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

Pasal 18 : Matius 18:1-9 (IMB)

(1) Pada waktu itu para murid datang kepada YESUS dan berkata, “Siapakah kelak yang terbesar dalam Kerajaan Surga?”

(2) Maka YESUS memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka,

(3) serta berkata, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Surga.

(4) Oleh karena itu, setiap orang yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam Kerajaan Surga.

(5) Dan setiap orang yang menerima anak kecil seperti yang satu ini dalam Nama-Ku, ia menerima Aku.”

(6) “Siapa yang membuat tersandung seorang dari mereka yang kecil yang percaya kepada-Ku ini, lebih baik baginya sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan ke dasar laut.

(7) Celakalah dunia karena menyebabkan sandungan. Sebab sandungan memang selalu ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkan sandungan itu.

(8) Apabila tanganmu atau kakimu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan buntung atau timpang, daripada mempunyai dua tangan atau dua kaki tetapi dicampakkan ke dalam api yang kekal.

(9) Dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkillah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata, daripada mempunyai dua mata tetapi dicampakkan ke dalam api neraka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 1 =