PEMBERITAHUAN TENTANG KELAHIRAN YESUS

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

Pasal 1 : Lukas 1:26-38 (IMB)

26) Pada bulan keenam, malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota bernama Nazareth di Galilea,

27) kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria.

28) Malaikat itu masuk dan berkata kepadanya, “Shalom, hai engkau yang dilimpahi anugerah, TUHAN besertamu. Diberkatilah engkau di antara para wanita.”

29) Ketika melihatnya, terkejutlah ia oleh perkataan itu, dan ia bertanya-tanya apa maksud salam itu.

30) Kata malaikat itu kepadanya, “Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat anugerah dari Elohim.

31) Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai-Nya YESUS.

32) Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Yang Mahatinggi, dan TUHAN, Elohim, akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya.

33) Dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan Kerajaan-Nya tidak akan berakhir.”

34) Maria berkata kepada malaikat itu, “Bagaimana hal itu akan terjadi, karena aku belum bersuami?”

35) Malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; karena itulah, Anak yang akan engkau lahirkan itu kudus, dan Dia akan disebut Putra Elohim.

36) Sesungguhnya, Elisabeth, kerabatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya, dan ini adalah bulan keenam bagi dia yang disebut mandul itu.

37) Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil.”

38) Kata Maria, “Sesungguhnya aku ini hamba TUHAN, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =