NASIHAT-NASIHAT YESUS

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

Pasal 9 : Markus 9:38-49 (IMB)

38) Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita sedang mengusir roh jahat dalam Nama-Mu, dan kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita.”

39) Namun YESUS berkata, “Janganlah melarangnya, karena tidak seorang pun yang melakukan mujizat dalam Nama-Ku, seketika itu juga ia dapat mengumpat Aku.

40) Sebab, siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.

41) Sesungguhnya, siapa yang memberi kamu secangkir air minum dalam Nama-Ku, karena kamu adalah milik Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya.”

42) “Siapa yang menyebabkan seorang dari antara anak kecil yang percaya kepada-Ku ini tersandung, lebih baik ia dikalungi sebuah batu kilangan di lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut.

43) Jika tanganmu membuatmu bersalah, potonglah itu; lebih baik engkau buntung masuk ke dalam kehidupan, daripada memiliki dua tangan masuk ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan,

44) tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam.

45) Jika kakimu membuatmu bersalah, potonglah itu; lebih baik engkau timpang masuk ke dalam kehidupan, daripada memiliki dua kaki dilemparkan ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan,

46) tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam.

47) Jika matamu membuatmu bersalah, cungkillah itu; lebih baik bagimu bermata satu masuk ke dalam Kerajaan Elohim, daripada mempunyai dua mata dilemparkan ke dalam api neraka,

48) tempat yang ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah terpadamkan.

49) Sebab setiap orang akan digarami dengan api, dan setiap kurban akan digarami dengan garam.

50) Garam itu berguna, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Milikilah garam di dalam dirimu, dan berdamailah dengan yang lain.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 12 =