POHON DAN BUAHNYA

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

PASAL 12 : MATIUS 12:33-50 (IMB)

(33) “Peliharalah sebuah pohon dengan baik maka buahnya pun baik, sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnyalah pohon itu dikenal.

(34) Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu mengucapkan hal-hal baik padahal kamu itu jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap keluar dari isi hati.

(35) Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat.

(36) Namun Aku berkata kepadamu: Setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.

(37) Sebab berdasarkan perkataanmu kamu akan dinyatakan benar, dan berdasarkan perkataanmu kamu akan dinyatakan salah.”

TANDA YUNUS

(38) Kemudian beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, “Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari-Mu.”

(39) Dia menjawab dan berkata kepada mereka, “Generasi yang jahat dan pezina ini menuntut suatu tanda, tetapi tanda tidak akan diberikan kepada mereka kecuali tanda nabi Yunus.

(40) Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan tiga hari dan tiga malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam perut bumi tiga hari dan tiga malam.

 

(41) Orang-orang Niniwe akan berdiri dalam penghakiman bersama generasi ini, dan mereka akan menghakimi generasi ini, sebab mereka telah bertobat dalam pemberitaan Yunus; dan lihatlah Dia yang lebih besar daripada Yunus ada di sini.

(42) Ratu dari Selatan akan dibangkitkan dalam penghakiman bersama generasi ini, dan ia akan menghakimi generasi ini, sebab ia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo; dan lihatlah Dia yang lebih besar daripada Salomo ada di sini.”

KEMBALINYA ROH JAHAT

(43) “Pada waktu roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya.

(44) Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah tiba, ia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu bersih dan rapi.

(45) Kemudian ia pergi dan membawa bersamanya tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, mereka tinggal di sana. Maka keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini.”

KELUARGA YESUS YANG SEBENARNYA

(46) Dan sementara Dia masih berbicara kepada orang banyak itu, tampaklah ibu dan saudara-saudara-Nya berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepada-Nya.

(47) Maka seseorang berkata kepada-Nya, “Lihatlah ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu, mereka berdiri di luar dan berusaha untuk berbicara kepada-Mu.”

(48) Namun sambil menjawab, Dia berkata kepada yang telah berbicara kepada-Nya, “Siapakah ibu-Ku dan siapakah saudara-saudara-Ku?”

(49) Dan sambil mengulurkan tangan-Nya ke arah para murid-Nya, Dia berkata, “Lihatlah, ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku.

(50) Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, ia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibu-Ku.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =