PERSIAPAN PASKAH, PEMBERITAHUAN PENGKHIANATAN YUDAS

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

Pasal 26 : Matius 26:17-25 (IMB)

(17) Pada hari pertama hari raya Roti Tidak Beragi, datanglah para murid kepada YESUS dan berkata kepada-Nya, “Di manakah Engkau menginginkan kami mempersiapkan makan Paskah bagi-Mu?”

(18) Dia berkata, “Pergilah ke kota, kepada seseorang, dan katakanlah kepadanya: Guru berkata: Saat-Ku sudah dekat, Aku akan menyelenggarakan Paskah di tempatmu bersama para murid-Ku.”

(19) Para murid melakukan seperti yang YESUS pesankan kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Paskah itu.

(20) Malam pun tiba, dan Dia duduk sehidangan bersama kedua belas murid itu.

(21) Ketika mereka sedang makan, Dia berkata, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, seorang dari antaramu akan mengkhianati Aku.”

(22) Maka dengan sangat sedih mereka masing-masing mulai berkata kepada-Nya, “Akukah itu, Tuhan?”

(23) Dia menjawab dan berkata, “Orang yang mencelupkan tangan bersama-Ku ke dalam pinggan ini, ia akan mengkhianati Aku.

(24) Anak Manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang Dia, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia dikhianati. Adalah baik baginya, sekiranya ia tidak dilahirkan.”

(25) Dan Yudas, yang mengkhianati Dia, menjawab dan berkata, “Akukah itu, Rabi?” YESUS berkata kepadanya, “Engkau sendiri telah mengatakannya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 5 =