PERJANJIAN ELOHIM DENGAN NUH

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

PASAL 9 : KEJADIAN 9:1-29 (IMB)

(1) Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya, dan berfirman kepada mereka, “Beranakcuculah dan bertambahbanyaklah, penuhilah bumi.

(2) Semua binatang di bumi dan setiap burung di udara akan takut kepadamu, semua yang merayap di atas tanah, dan semua ikan di laut ada di bawah kekuasaan tanganmu.

(3) Semua yang bergerak yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku juga memberikan semua tumbuh-tumbuhan hijau kepadamu.

(4) Satu-satunya yang tidak boleh kamu makan adalah daging yang masih ada darahnya. Sebab di dalam darah ada nyawa.

(5) Mengenai darahmu yaitu nyawamu, Aku akan menuntut balas dari semua binatang dan dari tangan manusia, bahkan dari tangan saudaranya, Aku akan menuntut balas nyawa manusia.

(6) Siapa saja yang membunuh manusia, ia akan dibunuh oleh manusia, karena Elohim menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya.

(7) Beranakcuculah dan bertambahbanyaklah, supaya keturunanmu memerintah atas seluruh bumi.”

(8) Firman Elohim kepada Nuh dan anak-anaknya,

(9) “Sesungguhnya, sekarang Aku menegakkan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan semua keturunanmu,

(10) dengan semua yang bernyawa, yang hidup, dan yang ada bersamamu, baik burung-burung, semua binatang, maupun segala yang hidup di bumi, dan semua yang keluar dari bahtera itu, yaitu semua makhluk hidup di bumi.

(11) Aku menegakkan perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa semua makhluk tidak akan dimusnahkan lagi oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah yang akan menghancurkan bumi.”

(12) Firman Elohim, “Inilah jaminan perjanjian yang Aku buat antara kamu dan Aku, dan di antara semua makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun dan sampai selama-lamanya.

(13) Aku telah membuat pelangi di awan, dan itu akan menjadi jaminan perjanjian antara Aku dan bumi.

(14) Ketika Aku membawa awan ke atas bumi maka pelangi itu akan muncul di awan,

(15) maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang sudah sah di antara Aku dan kamu, di antara semua yang bernyawa, dan air tidak akan lagi menjadi air bah yang memusnahkan semua makhluk hidup.

(16) Pelangi itu akan muncul di awan, Aku akan melihatnya dan ingat akan perjanjian kekal antara Elohim dengan semua yang bernyawa, dan makhluk hidup yang ada di bumi.”

(17) Firman Elohim kepada Nuh, “Inilah jaminan perjanjian yang telah Aku sahkan antara Aku dengan semua makhluk yang ada di bumi.”

NUBUATAN KELUARGA NUH

(18) Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Sekarang Ham adalah bapa orang Kanaan.

(19) Inilah ketiga anak Nuh, dan dari mereka tersebarlah seluruh penduduk bumi ini.

(20) Nuh mulai menjadi petani, dan mulai membuka kebun anggur.

(21) Setelah ia minum anggur itu, ia mabuk, dan melepaskan pakaiannya di dalam kemah.

(22) Ham, bapa orang Kanaan itu, melihat ayahnya tidak memakai pakaian, lalu menceritakan kejadian itu kepada kedua saudaranya yang ada di luar.

(23) Sem dan Yafet mengambil sehelai kain lalu membentangkan pada bahu mereka, lalu mereka berjalan mundur; muka mereka berpaling sambil menyelimuti ayahnya, sehingga mereka tidak melihat ayahnya yang tidak memakai pakaian.

(24) Ketika Nuh terbangun dari mabuknya, dan mengetahui apa yang diperbuat Ham kepadanya,

(25) berkatalah ia, “Kanaan dikutuk, ia akan menjadi budak terhina bagi saudara-saudaranya.”

(26) Dia berkata, “Diberkatilah YAHWEH, Elohim Sem, biarlah Kanaan menjadi budak baginya.

(27) Elohimku akan meluaskan tempat kediaman bagi Yafet, ia akan tinggal di dalam kemah-kemah Sem, dan Kanaan menjadi budaknya.”

(28) Nuh masih hidup tiga ratus lima puluh tahun lagi sesudah air bah itu.

(29) Jadi Nuh berumur sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =