ORANG KAYA DAN KERAJAAN ELOHIM

Terjemahan Kitab Suci yang digunakan dalam halaman ini adalah Indonesian Modern Bible (IMB)

Pasal 10 : Markus 10:23-31 (IMB)

23) YESUS memandang ke sekeliling dan berkata, “Betapa sulitnya orang kaya masuk Kerajaan Elohim.”

24) Para murid terkejut mendengar hal itu. Tetapi YESUS berkata lagi, “Hai anak-anak, betapa sulitnya mereka yang menaruh kepercayaannya pada kekayaan untuk masuk ke dalam Kerajaan Elohim.

25) Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam Kerajaan Elohim.”

26) Mereka sangat heran lalu berkata seorang terhadap yang lain, “Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?”

27) YESUS memandang mereka dan berkata, “Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Elohim tidak, karena bagi Elohim semuanya mungkin.”

28) Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Lihatlah, kami telah meninggalkan segalanya dan mengikuti Engkau.”

29) YESUS berkata, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena Aku dan karena Injil, telah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri, anak-anak, atau ladang,

30) pada masa sekarang, akan menerima seratus kali lipat, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, walaupun dengan aniaya; dan juga akan menerima hidup kekal pada masa yang akan datang.

31) Banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =