10 AYAT ALKITAB TENTANG ULANG TAHUN

Ulang tahun adalah momen berkesan dimana setiap orang yang mengalaminya pastinya dilikupi dengan kebahagiaan dan sejumlah harapan yang dipanjatkan lewat doa. Ulang tahun bukan hanya mengingatkan kita tentang hari kelahiran semata, tetapi juga mengingatkan kita bahwa seiring bertambahnya usia, diri kita pun dituntun kepada kedewasaan, baik dalam sikap maupun pemikiran. Berikut ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang hari ulang tahun :

Amsal 3:16-17 (IMB)

Di tangan kanannya ada umur panjang; di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya penuh kebahagiaan, dan damai sejahtera di segala jalannya.

Amsal 10:27-28 (IMB)

Takut akan YAHWEH memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan dipersingkat. Pengharapan orang benar membawa sukacita, tetapi pengharapan orang fasik akan binasa.

Mazmur 23:6 (IMB)

Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku; dan aku akan tinggal dalam Rumah YAHWEH sepanjang masa.

Mazmur 91:16 (IMB)

Aku akan memuaskannya dengan umur yang panjang, Aku akan menunjukkan kepadanya keselamatan yang dari pada-Ku.

Mazmur 90:12 (IMB)

ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya hati kami menjadi bijaksana.

Mazmur 133:3 (IMB)

Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion, karena ke sanalah YAHWEH memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya.

Mazmur 16:11 (IMB)

Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dalam hadirat-Mu ada sukacita penuh, di tangan kanan-Mu ada kebahagiaan senantiasa.

Zefanya 3:17 (IMB)

YAHWEH, Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Dia akan bersukacita atas engkau dengan kegembiraan, Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita.”

Mazmur 139:13-14 (IMB)

Sebab Engkau telah membentuk buah pinggangku; Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku akan menyanjung Engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib; dahsyatlah segala perbuatan-Mu, dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya

Mazmur 139:15-16 (IMB)

Tulang-tulangku tidak tersembunyi dari-Mu, pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi; ketika aku dirajut di kedalaman bumi. Mata-Mu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak; dan pada kitab-Mu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk, ketika belum ada satu pun yang dimulai.

Tuhan YESUS Memberkati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + fifteen =